Hitro.bg - Всички офети за групово намаление
Hitro.bg - Всички актуални оферти
Hitro.bg - Всички оферти
Hitro.bg - Търсене във всички оферти Всички оферти за групово намаление Промоции, оферти Сайтът за зехтин и маслини
Групово пазаруване, изгодни оферти Клуб 50+ начало - Клуб 50+
Здравеопазване - Институции и организации

Промените в Закона за здравното осигуряване може да предизвикат хаос в здравеопазването

БГФармА 2014-03-07
Институции и организации : Промените в Закона за здравното осигуряване може да предизвикат хаос в здравеопазването - лекарства, отстъпки, БГФармА, Закон за здравното осигуряване
Идеята за ограничаване на заплащането от НЗОК само до лекарства, за които са договорени отстъпки, е сериозен проблем

Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) изразява сериозното си безпокойство във връзка с част от текстовете на законопроекта за изменение и допълнение на ЗЗО, публикуван на сайта на Министерство на здравеопазването.

Съществен проблем може да се окаже идеята за предоставяне на отстъпки в цените на лекарствените продукти, заложена в законопроекта и изразяваща се в ограничаване на заплащането от НЗОК само до лекарства, за които са договорени отстъпки. Сериозно недоумение буди и предложението, свързано с осигуряване на задължителни отстъпки за всички онкологични лекарства, закупувани от болничните заведения.

БГФармА смята, че трябва да се подхожда много внимателно и отговорно по отношение на въпроса с отстъпките при лекарствените продукти. Според нас това е механизъм, приложим за скъпоструващите медикаменти със 100% реимбурсиране. Във всички останали случаи е на лице конкуренция между лекарствените продукти в рамките на едно международно непатентно наименование (INN), която в достатъчна степен гарантира понижаване на цените и възможност за опитимизиране на разходите на НЗОК без да се стига до накърняване на интересите на пациентите и до липсващи на пазара медикаменти.

В сериозно затруднение, включително и за пациентите, може да се превърне намерението за трансформиране на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) в комисия, включваща представители на институции и организации от сферата на здравеопазването. През последните години органът по цени и реимбурсиране у нас бива променян твърде често, а това е сериозна пречка пред неговото институционално изграждане и развитие, както и пред експертното и административното му обезпечaване. Този факт не може да не ни тревожи, тъй като съществуването на стабилна и качествено работеща институция по цени и реимбурсиране е от ключово значение за своевременното достигане на лекарствата до пазара, респективно до пациентите.

Надяваме се, че при по-нататъшната работа върху законопроекта за изменение и допълнение на ЗЗО ще бъдат взети необходимите мерки за адекватна промяна на спорните текстове, за да не се превърне той в източник на проблеми за българските пациенти и българското здравеопазване като цяло, вместо да бъде източник на решения какъвто е смисъла на всеки закон.

УС на БГФармА
бутони за социални мрежи

"Още за здравето" - WEB TV

Научете децата да мият правилно зъбите си

Скъпи приятели,

Известно е, че първите 7 г. са най-важни в развитието. Точно в 14:29:32 на 14.04. 2007 г. стартирa Health.bg. Ние бяхме сред първите, които осъзнаха силата на специализираната здравна информация в интернет.

Светът се развива и през 2014 г. вече Ви предлагаме ново предизвикателство – единствената социална мрежа за лекари, стоматолози, фармацевти и пациенти.

Бъдете с нас и на адрес: www.credoweb.bg