Hitro.bg - Всички офети за групово намаление
Hitro.bg - Всички актуални оферти
Hitro.bg - Всички оферти
Hitro.bg - Търсене във всички оферти Всички оферти за групово намаление Промоции, оферти Сайтът за зехтин и маслини
Групово пазаруване, изгодни оферти Клуб 50+ начало - Клуб 50+
Здравеопазване - Институции и организации

ЕГА: ЕС да премахне пречките пред свободната търговия на лекарствените пазари

health.bg 2014-03-20
Институции и организации : ЕГА: ЕС да премахне пречките пред свободната търговия на лекарствените пазари - БГ Фарма, лекарства, патент, конкуренция, Европейска генерична асоциация

На 19.03.2014 г. Европейската генерична асоциация (ЕГА), чийто член е БГФармА, проведе своя десети годишен правен форум и призова ЕС да премахне пречките пред конкуренцията и свободната търговия на лекарствените пазари чрез осъществяване на разумни реформи по отношение на правилата за интелектуална собственост във фармацевтичния сектор.

Подобряване на ефективността на патентната защита

За да се гарантира достъпа на генеричните и биоподобните медикаменти до пазари с изтекла патентна защита на оригиналния продукт, е необходимо да се подобри качеството на оценката на патентите и най-вече да се укрепи прилагането на критериите за т.нар. "изобретателна стъпка". Лидия Мало, IP мениджър в ЕГА заяви, че Европейската генерична асоциация е ангажирана в конструктивен диалог с Европейската патентна служба за предотвратяване на злоупотреби с фармацевтични патенти, за да не се стига до възпрепятстване на конкуренцията на единния европейски пазар. От ЕГА смятат още, че всякакви разпореждания, възпрепятстващи навлизането на генерични лекарства на пазара след изтичане на патента на оригиналния продукт, би следвало да бъдат валидни само след съдебно потвърждение.

Стимулиране на износа с цел даване на тласък на растежа и заетостта в Европа

ЕГА обърна внимание на ЕС и по отношение на необходимостта от изменение на Сертификата за допълнителна защита (SPC), така че производителите на генерични и биоподобни лекарства да могат да правят износ към развиващите се пазари, където SPC не се прилага. Според Ейдриан ван ден Ховен, генерален директор на ЕГА, Европа е конкурентно място за високотехнологични производители. SPC несправедливо блокира износа на генерични лекарства към други части на света, което налага Европейската комисия да действа бързо за преодоляване на това ограничение.

Изясняване на политиката в областта на патентите

ЕГА изразява загриженост във връзка с ефекта от политиката на Европейската комисия в областта на патентните права, която може да доведе до ограничаване на възможността на производителите на генерични лекарства да оспорват патенти. Високорисковата патентна политика и неясната ситуация в Европа по отношение на патентите води до необходимостта от повече насоки от страна на Европейската комисия към генеричната индустрия относно това какво е разрешено при уреждането на патентни права.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

БГФармА е асоциация, която обединява и представлява европейската генерична фармацевтична индустрия в България.

ЕГА е официален представител на европейските производители на генерични и биоподобни лекарства в Брюксел.

Двете асоциации (българската и европейската) се стремят към създаване на регулаторна и пазарна среда, в полза на осигуряването на висококачествени и достъпни лекарства за пациентите и към насърчаване на конкуренцията във фармацевтичния сектор.
бутони за социални мрежи

"Още за здравето" - WEB TV

Научете децата да мият правилно зъбите си

Скъпи приятели,

Известно е, че първите 7 г. са най-важни в развитието. Точно в 14:29:32 на 14.04. 2007 г. стартирa Health.bg. Ние бяхме сред първите, които осъзнаха силата на специализираната здравна информация в интернет.

Светът се развива и през 2014 г. вече Ви предлагаме ново предизвикателство – единствената социална мрежа за лекари, стоматолози, фармацевти и пациенти.

Бъдете с нас и на адрес: www.credoweb.bg