Hitro.bg - Всички офети за групово намаление
Hitro.bg - Всички актуални оферти
Hitro.bg - Всички оферти
Hitro.bg - Търсене във всички оферти Всички оферти за групово намаление Промоции, оферти Сайтът за зехтин и маслини
Групово пазаруване, изгодни оферти Клуб 50+ начало - Клуб 50+
Здравето от А до Я - Инсулт

Dabigatran etexilate с по-ниска честота на тежки вътречерепни кръвоизливи

health.bg 2012-05-07
Инсулт : Dabigatran etexilate с по-ниска честота на тежки вътречерепни кръвоизливи  -


Д-р Стюърт Конъли – директор на Отдел „Кардиология” в университета McMaster и член на Изследователския институт за здравето на населението, Хамилтън, Онтарио, коментира: „Вътречерепният кръвоизлив е едно от най-страшните усложнения на антикоагулантната терапия.  В нашата клиника всяка седмица виждаме пациенти, получили вътречерепен кръвоизлив в резултат на терапия с warfarin, и за съжаление, това усложнение се свързва с висока честота на смъртни случаи. Тези данни ни показват, че Pradaxa® не само се свързва с по-ниска честота на вътречерепен кръвоизлив като цяло, а и че с тази терапия има по-малко фатални и тежки вътречерепни кръвоизливи, което подчертава благоприятния профил на безопасност на Pradaxa®.”

Анализът показва, че в клиничното проучване RE-LY® пациентите с вътречерепен кръвоизлив са били по-възрастни (средна възраст  75 години [с вътречерепен кръвоизлив> спрямо 71.5 години [без вътречерепен кръвоизлив>, P<0.001), асоциират се с по-голяма честота на прекаран инсулт или ТИА (P=0.001), по-често са приемали едновременно аспирин (P=0.001) и са били с по-ниски стойности на креатининов клирънс (P<0.001) в сравнение с останалите пациенти, включени в клиничното проучване.1 Разликите са еднакви във всички групи изследвани пациенти.1 Анамнезата за падане не е независим рисков фактор за вътречерепен кръвоизлив сред пациентите в проучването RE-LY®.

В отличителното проучване RE-LY® дозата Pradaxa® 150 mg два пъти дневно значително понижава риска от инсулт и системен емболизъм с 35% в сравнение с добре-контролиран warfarin (средна стойност на време в терапевтичен интервал (TTR) 67%6), с което осигурява значително по-добра превенция на инсулт при пациенти с неклапно предсърдно мъждене).

Дозата Pradaxa 110 mg два пъти дневно, е също толкова добра, колкото и терапията с добре-контролиран warfarin за превенция на инсулт и системен емболизъм при пациенти с неклапно предсърдно мъждене. Pradaxa® 150 mg два пъти дневно е единственият иновативен перорален антикоагулант, който показва значително намаление на риска, както от исхемичен, така и от хеморагичен инсулт при пациенти с неклапно предсърдно мъждене (ПМ) в сравнение с терапия с добре-контролиран  warfarin.

RE-LY® е клинично проучване с PROBE дизайн (проспективно, рандомизирано и открито със сляпа оценка на крайните цели), което сравнява две фиксирани дози на пероралния директен тромбинов инхибитор dabigatran (110 mg и 150 mg два пъти дневно), като всяка е давана на сляп принцип, с открито предписан warfarin.
 
 


бутони за социални мрежи

"Още за здравето" - WEB TV

Научете децата да мият правилно зъбите си

Скъпи приятели,

Известно е, че първите 7 г. са най-важни в развитието. Точно в 14:29:32 на 14.04. 2007 г. стартирa Health.bg. Ние бяхме сред първите, които осъзнаха силата на специализираната здравна информация в интернет.

Светът се развива и през 2014 г. вече Ви предлагаме ново предизвикателство – единствената социална мрежа за лекари, стоматолози, фармацевти и пациенти.

Бъдете с нас и на адрес: www.credoweb.bg