Hitro.bg - Всички офети за групово намаление
Hitro.bg - Всички актуални оферти
Hitro.bg - Всички оферти
Hitro.bg - Търсене във всички оферти Всички оферти за групово намаление Промоции, оферти Сайтът за зехтин и маслини
Групово пазаруване, изгодни оферти Клуб 50+ начало - Клуб 50+
Здравеопазване - Здравна политика

КЗК: НЗОК ограничава конкуренцията на пазара на медицински изделия

health.bg 2013-05-20
Здравна политика : КЗК: НЗОК ограничава конкуренцията на пазара на медицински изделия  - Комисия за защита на конкуренцията, здравна каса, реимбурсация, credoweb.bg
Комисията поиска отмяна на начина, по който касата плаща медицински изделия.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви, че методиката на здравната каса за договаряне стойността на заплащане на медицинските изделия в болничната и извънболничната помощ нарушава конкуренцията на пазара и ощетява пациентите, като създава и предпоставки за картелни споразумения.

Производството пред КЗК е образувано по искане на няколко търговци на медицински изделия за болничната и извънболничната помощ. Касата заплаща част от медицинските изделия (сърдечни клапи, коленни и тазобедрени стави, кохлеарни импланти, тест-ленти за клюкомери и др.), необходими на здравноосигурените при тяхното лечение.

Методиката предвижда, в резултат на процедурата по договаряне, касата да определи най-ниската стойност на медицински изделия, която НЗОК ще реимбурсира на болници и аптеки. Процедурата по договаряне съгласно методиката все още не е приключила.

КЗК счита, че част от разпоредбите на методиката са в състояние да повлияят негативно на конкурентния процес на пазара на реимбурсирани от НЗОК медицински изделия, в ущърб на здравноосигурените пациенти. Така например забраната да се доплаща от пациентите разликата за по-скъпите изделия според комисията щяла да доведе до затваряне на пазара на медицински изделия и до ограничаване на конкуренцията на него.

„Липсата на възможност за доплащане оставя извън реимбурсния пазар тези производители или търговци, чиито медицински изделия са по-качествени, иновативни или технически усъвършенствани, и съответно по-скъпи от договорените от НЗОК”, посочват от КЗК.

От комисията допълват, че липсва и прозрачна процедура за определяне на стойностите на изделията, които касата ще реимбурсира. По мнението на КЗК, това поставя под съмнение обективността на конкурентното състезание между участниците в договарянето.

„Предвиденото в методиката участие на производители на медицински изделия в договарянето е в състояние да насърчи сключването на забранени вертикални и хоризонтални споразумения на пазара на реимбурсирани медицински изделия (например договори за дистрибуция, картелни споразумения), в резултат на които участниците на пазара биха могли да ограничат ценовата и неценовата конкуренция”, изтъква КЗК.

Според комисията методиката на касата създава условия за увеличаване на прозрачността на пазара на реимбурсирани медицински изделия, което благоприятства обмена на информация между конкуренти и сключването на забранени споразумения между тях. КЗК е на мнение, че посоченият негативен ефект за конкуренцията би могъл да настъпи в резултат от предвиденото публикуване от НЗОК на договорените от касата стойности на медицинските изделия, които ще бъдат реимбурсирани, както и на производителите/търговците, които ще ги предлагат на пазара.

„Чрез промяната на реимбурсния модел и премахването на възможността за доплащане от страна на пациентите, те се лишават от право на избор на подходящите за здравословното им състояние медицински изделия, съобразно преценката на лекуващите ги лекари. По този начин методиката ограничава лекарите да приложат най-адекватното за пациентите лечение, а пациентите няма да могат да получат полагащите им се висококачествени здравни грижи, съобразно общоприетите медицински стандарти”, допълва КЗК.

Антимонополната комисия предлага спорните разпоредби да бъдат променени или отменени.

От Националната здравноосигурителна каса заявиха, че няма да коментират становището на Комисията за защита на конкуренцията до приключване на процедурата по договаряне на стойностите, до които касата ще плаща медицинските изделия, както и до представяне на окончателните резултати от договарянето пред Надзорния съвет на институцията.
бутони за социални мрежи

"Още за здравето" - WEB TV

Научете децата да мият правилно зъбите си

Скъпи приятели,

Известно е, че първите 7 г. са най-важни в развитието. Точно в 14:29:32 на 14.04. 2007 г. стартирa Health.bg. Ние бяхме сред първите, които осъзнаха силата на специализираната здравна информация в интернет.

Светът се развива и през 2014 г. вече Ви предлагаме ново предизвикателство – единствената социална мрежа за лекари, стоматолози, фармацевти и пациенти.

Бъдете с нас и на адрес: www.credoweb.bg