Hitro.bg - Всички офети за групово намаление
Hitro.bg - Всички актуални оферти
Hitro.bg - Всички оферти
Hitro.bg - Търсене във всички оферти Всички оферти за групово намаление Промоции, оферти Сайтът за зехтин и маслини
Групово пазаруване, изгодни оферти Клуб 50+ начало - Клуб 50+
Здравеопазване - Институции и организации

Здравното осигуряване по света и у нас

Олга Томова-Куцарова, адвокат 09-05-2012
Институции и организации : Здравното осигуряване по света и у нас - здравеопазване, осигуряване


Франция 
  
Задължителното здравно осигуряване стои в основата на системата, но допълнителното доброволно осигуряване също играе важна роля. Градивни елементи на системата са здравноосигурителните каси, обособени по отраслов признак. В най-голямата от тях са осигурени около 80% от населението – заетите в промишлеността и търговията и членовете на семействата им. Има здравноосигурителни каси на земеделци, еднолични търговци и специфични групи от населението, напр. студенти, държавни служители, лекари.

Държавните болници и частните клиники, които имат сключени договори със здравноосигурителни каси от системата на задължителното осигуряване, се финансират в рамките на общ бюджет, който се базира на данни за извършени здравни услуги от предходната година. Лекарите от извънболничната помощ, участващи в системата на задължителното осигуряване, получават хонорари по фиксирани тарифи, които се договарят ежегодно от представители на лекарското съсловие, здравноосигурителните каси и правителството.

Италия   
Финансирането се извършва предимно чрез данъчни постъпления и здравноосигурителни вноски. Националната служба за здравеопазване е разделена на три нива – национално, регионално и локално. Възстановяването на разходи за закупуване на лекарства се извършва по позитивен списък в две групи – първата за хронични и тежки заболявания почти без лично участие на пациента, а за лекарства от втора група – с участие на пациента до 50% от стойността им.

Германия   
Социалноосигурителната система покрива около 88% от населението на Германия. Заетите с доход под определен минимум се осигуряват на законова основа, а безработните изцяло се осигуряват от държавата. Вноските в множеството здравни каси се събират от трудовите доходи, като таксите са разделени поравно между работници и работодатели. Цените на лекарствата са унифицирани, като разходите за повечето лекарства се покриват на основата на система от референтни цени. Има три вида болници: държавни, болници на организации с идеална цел (благотворителни) и частни болници - търговски дружества.

Полша
Здравноосигурителната система се състои от 16 регионални здравни каси и една ведомствена, осигуряваща служителите от отбраната, правосъдието, вътрешните работи и железниците. Касите са институции с идеална цел, финансирани директно чрез държавни субсидии и вноски, събирани от социалното осигуряване. Пациентите могат да избират касата си (дори и извън своя регион), което допринася за конкуренцията. Всяка каса сключва договори с частни и държавни доставчици на здравни услуги, което също утвърждава принципа на конкуренцията. Здравноосигурителните вноски покриват пакет от основни и специализирани грижи в болници и клиники, както и лекарства и консумативи.

   
   

   

 

бутони за социални мрежи

"Още за здравето" - WEB TV

Научете децата да мият правилно зъбите си

Скъпи приятели,

Известно е, че първите 7 г. са най-важни в развитието. Точно в 14:29:32 на 14.04. 2007 г. стартирa Health.bg. Ние бяхме сред първите, които осъзнаха силата на специализираната здравна информация в интернет.

Светът се развива и през 2014 г. вече Ви предлагаме ново предизвикателство – единствената социална мрежа за лекари, стоматолози, фармацевти и пациенти.

Бъдете с нас и на адрес: www.credoweb.bg