Hitro.bg - Всички офети за групово намаление
Hitro.bg - Всички актуални оферти
Hitro.bg - Всички оферти
Hitro.bg - Търсене във всички оферти Всички оферти за групово намаление Промоции, оферти Сайтът за зехтин и маслини
Групово пазаруване, изгодни оферти Клуб 50+ начало - Клуб 50+
Здравето от А до Я - Рак

Интраоперативно лъчелечение

health.bg 24-10-2012
Рак : Интраоперативно лъчелечение  - здраве, рак, лъчетерапия,
С уредбата за интраоперативно лъчелечение – мобилен ускорител, болните с рак на млечната жлеза вече могат да имат само в един ден прецизно насочено лъчелечение в хода на операцията.

След премахване на тумора се облъчва вътрешността на кухината докато болният е все още в операционната зала. Така йонизиращата радиация се поглъща в най-ранния момент и директно въздейства в туморното ложе. Използването на интраоперативно лъчелечение редуцира продължителността на последващото външно облъчване (перкутанно лъчелечение) с 7-15 дни или дори то може да се избегне напълно при болни с най-ранен рак.

Съвременното лечение на рака на млечната жлеза е винаги индивидуално, адаптирано към засегнатия болен с цел да получи най-голяма ефективност при нисък процент на странични ефекти и най-доброто възможно качество на живот.

Методът
Интраоперативното лъчелечение е облъчване с електронен сноп директно в резидуалния тумор или туморното ложе. То лесно се интегрира с другите лечебни методи. ИОЛЛ може да бъде разглеждано като първоначална фаза в комплексното лечението както на първичните тумори, така на рецидиви или метастази.

Основната цел на ИОЛЛ е прецизно, директно облъчване на прицелния обем с висока еднократна доза, при максимално оттегляне от лъчевото поле на кожата и съседните здрави структури. Така драстично се намалява дозата в критичните органи и е възможно в следоперативен план добавяне на лечебна доза на стационарен линеен ускорител (перкутанно - през кожата лъчелечение) с минимални лъчеви увреждания.

Така се изпълнява основната цел в лъчелечението – постигане на туморен контрол при минимално увреждане на съседните структури (критични органи).

Същност на уредбата за ИОЛЛ
- Извършва лъчелечението посредством генериране на високоенергийни електрони директно в тялото на пациента по време на хирургичната интервенция;
- Не изисква допълнителна защита от йонизиращото лъчение;
- Мобилен апарат - при нужда преместване в друга операционна;
- Ниско тегло – 800 кг;
- Габаритни размери, подходящи за всяка операционна зала.

Сравнение на мобилен със стационарен ускорител
И двата апарата за ИОЛЛ използват принципа на лечение с нискоенергийни електрони - повърхностно проникващо йонизиращо лъчение, като при стационарния подаването на дозата е през кожата (перкутанно), а при интароперативното облъчване това се избягва;
ИОЛЛ се извършва в стерилна среда, докато пациентът е под анестезия;

Апликаторите при мобилния ускорител навлизат в оперативното поле, при което се оттегля кожата и съседните критични органи. Получава се висока доза в една фракция, която радиобиологично се равнява на 1 или 2 седмично лечение на стационарен линеен ускорител, където лъчевите увреждания на кожата не позволява реализирането на големи единични дози;

В миналото и се използваха и стационарни ускорител за ИОЛЛ, но болният от операционната в състояние на обща анестезия се транспортира до ускорителя, на който дневно се облъчвт около 70-100 приходящи болни в нестерилни условия.

Показания за ИОЛЛ
Облъчване на високорискови зони за локални туморни рецидиви, където външното (перкутанно) лъчелечение и химиотерапия не дават задоволителни резултати.

При палиативни циторедуциращи операции с оттегляне на околотуморните тъкани и изчерпани възможности от вече проведено перкутанното лъчелечение или след ексцизия на локални рецидиви или метастази.

Предимства на ИОЛЛ
- Директно унищожава на добре оксигенираните (кръвоснабдени) ракови клетки по време на оперативното лечение;

- Възможност за реализиране на еднократна висока доза, поради избягване на кожата и здравите съседни тъкани като критични органи;

- Висок лечебен ефект с минимални лъчеви увреждания на здравите органи.

Ползи за пациента
- Съкращава общото време за облъчване с 1-2 седмици;
- Подобрява локалния контрол върху тумора и редуцира локалните рецидиви;
- Осигурява отлични козметични резултати и добро качество на живот.

Приложения
- Карцином на млечната жлеза;
- Ректален карцином;
- Тумори в областта на главата и шията;
- Сакроми на меките тъкани и костите;
- Авансирали или рецидивиращи тумори на женските гениталии и др.бутони за социални мрежи

"Още за здравето" - WEB TV

Научете децата да мият правилно зъбите си

Скъпи приятели,

Известно е, че първите 7 г. са най-важни в развитието. Точно в 14:29:32 на 14.04. 2007 г. стартирa Health.bg. Ние бяхме сред първите, които осъзнаха силата на специализираната здравна информация в интернет.

Светът се развива и през 2014 г. вече Ви предлагаме ново предизвикателство – единствената социална мрежа за лекари, стоматолози, фармацевти и пациенти.

Бъдете с нас и на адрес: www.credoweb.bg